John Whıtmore Modeli Nedir ?

Hedeflerinizi doğru bir şekilde koyabiliyor musunuz ?
Diyelim ki kendinize bir hedef koydunuz. Koyuduğunuz hedef 2 türlü olabilir.

  1. Nihai Hedef
    “76 kilograma düşmek istiyorum”
  2. Peformans Hedefi

Final hedefe ulaşmak için gerekli olan ara hedeflerdir.

“Her gün 2 dilim daha az ekmek yiyeceğim.”

Whitmore’a göre hedefinizi koyarken aşağıdaki tablodaki 14 maddeyi sağlayıp sağlamadığına bakmalısınız.

Spesifik DOĞRU HEDEF Zorlayıcı
Ölçülebilir Olumlanmış Yasal
Ulaşılabilir Anlaşılır Ses Getiren
Gerçekçi Alakalı Mutabık Kalınmış
Zaman Bazlı Etik Kayıtlı

Örneğin; varmak istediğiniz bir hedef ulaşılabilir değilse umut da azdır. Bunun tam aksine zorlayıcı olmaktan uzak ise o zaman da motive edici değildir.