invest_kirmizi

Invest Fon Bulucu Nedir?

Paya Dayalı (Hisse Bazlı) kitle fonlaması platformudur.

Bir firmanın varlıklarına ya da performansına dayalı bir menkul kıymetin satışı söz konusudur. Başka bir deyişle, firma kredi formunda ya da firmanın fikri mülkiyet haklarına ilişkin varlıklarını ya da firma hisselerini satarak yatırımcılardan para toplar. Girişim sermayesi yatırımcıları ve melek yatırımcılardan farklı olmak üzere, Yatırım Bazlı Kitlesel Fonlama Modelinde yatırım yapanlar daha küçük miktarlı yatırımlar yapmaktadır.

5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile konu yasallaşmıştır. 3 Ekim 2019 tarihinde de Resmî Gazetede Paya Dayalı Kitle Fonlaması Tebliği yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şirketimiz Global Kitle Fonlama Platformu A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nca Paya Dayalı Kitle Fonlaması faaliyetinde bulunmak üzere 08 Nisan 2021 tarihinde listeye alınmıştır. Söz konusu karar Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08/04/2021 Tarihli 2021/19 sayılı Bülteninde yayınlanmıştır.

 

Bigilendirme

Girişimimiz, hisselerinin %10’unu invest.fonbulucu.com aracılığıyla siz öğrencilerin yatırımına açıyor.
Alt limit olmadan, temmuz ayında çıkacağımız yatırım turunda sen de yerini al; hızla büyüyen girişimimizde bize ortak ol! Birlikte büyüyelim birlikte geliştirelim.

Senin için bazı fırsatlar: Bizden hem hisse alıp hem de UniPubs ekibine katılabilirsin. Bu şekilde şirketin büyümesinde pay sahibi olurken yatırımın da değer kazanmış olur!
Not Yazarlığı Görevi: Notlarına veya ders anlatımına güveniyor musun?UniPubs yazar ekibine katıl, sattıkça kazan! Kazandıkça hissen değerlensin!

Kampüs Yöneticiliği Görevi: Kendime güvenirim, çevrem geniş, ikna kabiliyetim yüksek diyorsan; en iyi ders anlatıcı ve not yazarlarını bulmamıza yardım et. Onlar satarken sen de kazan !

Neden UniPubs'a ortak olmalıyım?

Bizden hem hisse alıp hem de UniPubs ekibine katılabilirsin. Bu şekilde şirketin büyümesinde pay sahibi olurken yatırımın da değer kazanmış olur!

Not Yazarlığı Görevi:
Notlarına veya ders anlatımına güveniyor musun? UniPubs yazar ekibine katıl, sattıkça kazan! Kazandıkça hissen değerlensin!

Yatırımın alt limiti var mı?

Hayır yok, alt limit olmadan öğrencileri paydaş olarak görmek istiyoruz.

Süreç nasıl işliyor?

Aşağıda bulunan linkler üzerinden Invest Fon Bulucuya ulaşıp kayıt olduktan sonra yatırım gününü bekleyebilirsin. Yatırımın ardından Fon Bulucu üzerinden hissene erişebilirsin.

Linkler

UniPubs Fon Bulucu Post 1